Mieszkania

Mieszkanie jest to rodzaj nieruchomości budynkowej, które definiowane jest na podstawie specyficznych przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002 roku. Mowa tu o rozporządzeniu będącym dokumentem w sprawie warunków technicznych, którymi powinny koniecznie odznaczać się obiekty mieszkalne. Istotne miejsce w tymże dokumencie ma też pełnić między innymi szereg warunków tyczących się określonego punktu usytuowania wskazanych nieruchomości. I tak sam termin mieszkanie funkcjonuje co ciekawe od roku 2002, kiedy to wprowadzono dzisiejszą, prawną i obowiązującą na rynku nieruchomości definicję mieszkania.

Jest to zespół pomieszczeń mieszkalnych a także łączonych wraz z nimi pomieszczeń o charakterze pomocniczym. Te pomocnicze obiektu z kolei posiadają specjalne wejścia, muszą one być wejściami odrębnymi. Co więcej, mają także przegrody budowlane. Jest to taki rodzaj nieruchomości, który docelowo ma umożliwić prowadzenie gospodarstwa domowego. W zakresie dostępnych dzisiaj rodzajów budownictwa mieszkaniowego można mówić o mieszkaniach spółdzielczych, a wiec takich, które są dystrybuowane poprzez spółdzielnie mieszkaniową. Kolejny rodzaj to mieszkania na sprzedaż oraz pod wynajem, jeszcze inne to budowane przez gminy w celu pomocy ludziom w najtrudniejszych sytuacjach materialnych, czyli tak zwane mieszkania socjalne – komunalne inaczej.
Dodatkowo warto również wspomnieć o mieszkaniach społeczno-czynszowych oraz indywidualnych i zakładowych. Jeżeli mowa o polskim rynku nieruchomości, to niestety nasz kraj nie w tym aspekcie zbytnio czym się chwalić. Nadal ciężka sytuacja finansowa obywateli przesądza o słabo rozwijającym się rynku nieruchomości. Biorąc pod uwagę na przykład inne kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej, niestety pozostajemy na szarym końcu listy. Po prostu jest za gigantyczne rozwarstwienie pieniężne między stawkami należnymi za nieruchomości wszelkiego typu a wynagrodzeniem pozyskiwanym za pracę.
Źródło: