Nieruchomości

Nieruchomościami określa się rzecz w zakresie prawa cywilnego. Jest to ciężkie pojęcie do ogólnego zdefiniowania, jednakże podzielone zostało na kilka elementów. Generalnie mowa o nieruchomościach gruntowych, budynkowych, częściach budynków. W zakresie nieruchomości gruntowe stanowią przede wszystkim określone grunty ziemskie, będące przedmiotem własności. Kolejna kwestia to nieruchomości budynkowe, jakie łączą obiekty oraz grunty. Wszystko to na podstawie rzecz jasna przepisów określonych, jakie przesądzają o osobnym przedmiocie własności od gruntu. Jeżeli natomiast mowa o częściach budynków, to jest tu wzmianka o nieruchomościach lokalowych. To fragmenty obiektów, kiedy pojawiają się przepisy specjalne mówiące o odrębnym niż grunt przedmiocie własności.
Źródło: