Na sprzedaż

Aktualne propozycje nieruchomości na sprzedaż dopasowane do odpowiedniej kategorii dla wygody klienta:

- mieszkania
- domy
- działki
- lokale użytkowe
- garaże
- magazyny, hale
- wszystko

Mieszkanie to według definicji zamieszczonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, mówi o tym, że jest to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, z odrębnym wejściem i wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi. Musi umożliwiać stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.
Domem nazywamy budynek przeznaczony na mieszkania lub zakłady pracy. Istnieją różne rodzaje np. dom jednorodzinny, dom wielorodzinny czy blok mieszkalny.
Działka budowlana jest terenem wytyczonym pod budowę lub, która powstała w wyniku wyburzenia znajdujących się wcześniej na niej budynków. Przeznaczona na przeróżne zabudowy – osób prywatnych, deweloperów, firm prywatnych, instytucji publicznych czy gmin.
Źródło: